Sản phẩm

Trang chủ / Sản phẩm / Trạm gốc/ trạm lặp

Bộ lặp và trạm gốc có hai tùy chọn dạng tủ rack với nhiều module được lắp ghép hoặc dạng tủ đứng cố định được thiết kế để hoạt động tối ưu đáp ứng 100% công suất cho mọi chu kỳ làm việc.

VXR-7000

Trạm gốc tính năng kép cho liên lạc hiệu quả hơn

VXR-9000

Đạt hiệu suất vượt trội với công suất phát cao

Trạm lặp EVX-R70

Liên tục phát triển cho khả năng liên lạc và giá trị cao hơn