วิทยุสื่อสารติดรถยนต์สำหรับมืออาชีพ

VX-4500/4600 Series

วิทยุสื่อสารสำหรับติดรถยนต์ VX-4500/4600 เพิ่มศักยภาพการทํางานด้วยวิทยุสื่อสาร ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพการส่งสัญญาณ เพื่อความยืดหยุ่นในการ สื่อสารและความปลอดภัยของคนทํางานยิ่งขึ้น
ติดตามข่าวสารจาก Vertex Standard
Home / Products / Mobile Radios / VX-4500/4600 Series

ขยายการส่งสัญญาณและความปลอดภัย

VX-4500/4600 series เป็นหนึ่งในหลายๆ รุ่นของ Vertex Standard ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพการส่งสัญญาณแบบสมบูรณ์ ทั้งการเข้ารหัส/ถอดรหัส 2-Tone, 5-Tone, MDC-1200 และ ระบบป้องกันการดักฟัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การสนทนาแบบส่วนตัว ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อความจะส่งไปให้เฉพาะผู้รับที่ต้องการเท่านั้น

เพิ่มประสิทธิภาพเสียง

 • ให้คุณสามารถจดจ่อกับการทำงานได้ในขณะสามารถสื่อสารผ่านหลายๆช่องสัญญาณได้ด้วยคุณสมบัติ Channel Announcement ซึ่งทำให้คุณสามารถประกาศข้อความไปในหลายๆช่องสัญญาณได้พร้อมกัน และยังประหยัดเวลาในการเปลี่ยนช่องไปมา
 • วิทยุ VX-4500/4600 series ยังมีคำสั่งเปิดใช้งานเสียง (VOX) ที่คุณสามารถส่งข้อความได้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ
 • เหมาะกับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เพราะวิทยุสื่อสารรุ่นนี้มีระบบ Clear Voice function ที่จะทำให้ข้อความที่ต้องการสื่อสารมีเสียงดังชัดเจน
 • นอกจากนี้คุณสมบัติระบบเสียงกระซิบ ก็สามารถนำมาใช้ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เสียงเบา เป็นวิทยุสื่อสารที่มีความสามารถรอบด้าน
 • ใช้หน่วยเก็บเสียงแบบ DVS-8 ที่ทำให้วิทยุสื่อสารแบบสองทางนี้อัดเสียงข้อความสำคัญได้ถึง 120 วินาที

ดูแลความปลอดภัยของการทำงาน

วิทยุรุ่น VX-4500/4600 เหมือนกับสินค้ารุ่นอื่นๆของ Vertex Standard ที่มีปุ่มการสั่งงาน 3 ปุ่ม เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

การแจ้งเตือนฉุกเฉิน

แค่เพียงกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว วิทยุสื่อสารของ Vertex Standard จะส่งคำแจ้งเตือนไปที่ที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าไว้ เพื่อขอความช่วยเหลือ วิทยุสื่อสารแบบสองทางนี้สามารถแจ้งเตือนฉุกเฉินได้แบบอัตโนมัติ การส่งสัญญาณสามารถทำได้ผ่านไมโครโฟน มีประโยชน์ด้านความปลอดภัยต่อเวลาที่ต้องทำงานโดยลำพัง

การแจ้งเตือนแบบ Lone Worker

VX-4500/4600 Series มีเมนูการตั้งเวลาให้ผู้ใช้ ให้ผู้ใช้กำหนดช่วงเวลาที่ฉุกเฉินได้ ถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้ วิทยุสื่อสารแบบสองทางนี้จะเปลี่ยนไปที่โหมดฉุกเฉินเองอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ

ระบบแจ้งสถานะการเชื่อมต่อ Exclusive Auto-Range Transpond System (ARTS™)

เช่นเดียวกับวิทยุรุ่นอื่นๆจาก Vertex Standard VX-4500/4600 Series ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อสารกับเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ระบบ Auto-Range Transpond System (ARTS II™) ซึ่งจะคอยบอกสถานะการเชื่อมต่อ ในภาวะวิฤกตหรือออกนอกเขตการสื่อสาร เป็นอีกวิธีที่ช่วยในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน

ระบบการบริหารการสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่

วิทยุสื่อสาร VX-4500/4600 สื่อสารได้ ใน 2 ตัวเลือก สำหรับสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ วิทยุสื่อสาร VX-4600 Series มีความจุช่องสัญญาณ 512 ช่อง 32 กลุ่ม เพื่อที่จะจัดการ สายการโทรได้ง่ายในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก สำหรับการทำงานกลุ่มที่เล็กกว่า เราแนะนำ VX-4500 series ที่มีความจุช่องสัญญาณ 8 ช่อง ทั้งสองตัวจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถตั้งโปรแกรมได้ 6 ปุ่ม
 • จอแสดงผลไดทั้งตัวเลขตัวอักษร 8 ตัว (VX-4600)
 • แสดงสถานะความแรงของสัญญาณ RSSI (VX-4600)
 • การส่งเพจแบบ DTMF
 • DTMF ANI
 • การติดต่อแบบลัด Speed dial (VX-4600)
 • เขา้รหัส/ถอดรหัส CTCSS/DCS
 • Busy Channel Lockout (BCLO)
 • Busy Tone Lockout (BTLO)
 • Time Out Timer (TOT)
 • คอมพานเดอร์
 • Direct channel entry (VX-4600)
 • ปรับระดับเสียงเบาสุดได้
 • Talk around
 • รูปแบบการสแกนแบบ Priority scan
 • รูปแบบการสแกนแบบ Dual priority scan
 • รูปแบบการสแกนแบบ Dual watch scan
 • รูปแบบการสแกนแบบ Follow-me scan
 • รูปแบบการสแกนแบบ Talk around scan
 • รูปแบบการสแกนแบบ Talk back scan
 • รูปแบบการสแกนแบบ Operator selectable scan
 • รูปแบบการสแกนแบบ Group scan
 • การปรับสเควลชด์ว้ยตนเอง
 • หัวตอ่ เสริม 15 Pin D-Sub
 • LTR® Trunking (option)
 • Public address / horn alert
 • การโคลนจากวิทยุเคร่ืองหนึ่งไปยังวิทยุอีกเครื่องหนึ่ง
ได้รับมาตรฐานการกองทัพ MIL-STD 810 Rating
ข้อมูลทั่วไป
VHF
UHF
ช่วงความถี่ 134 - 174 MHz 400 - 470 MHz
450 - 512 MHz
จำนวนช่อง 512 with 32 groups (VX-4600)
8 (VX-4500)
แรงดันไฟของระบบจ่ายไฟ 13.6 V DC ± 20%
ระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ 12.5 / 20* / 25* kHz
PLL Steps 1.25 / 2.5 / 5 / 6.25 kHz 5 / 6.25 kHz
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า TX: 11 A
RX: 2.5 A
Standby: 200 mA
อุณหภูมิขณะทํางาน -22º F to +140º F (-30º C to +60º C)
ความเสถียรของความถี่ ± 2.5 ppm
ความต้านทาน RF ขาเข้าออก 50 Ohms
ขนาด(สูงxกว้างxหนา) 1.8 x 6.5 x 6.1 inches (45 x 165 x 155mm)
น้ําหนัก (โดยประมาณ) 2.8 ปอนด์ (1.25 กิโลกรัม)
ตัวรับสัญญาณ*
VHF
UHF
ความไว 12 dB SINAD 0.25 μV
ความไวในการปรับชอ่งสัญญาณ 80 dB / 70 dB 78 dB / 70 dB
Hum and Noise 45 dB / 40 dB
อินเตอร์โมดูเลชั่น 80 dB
การปอ้งกันภาพและสัญญานแปลกปลอม 80 dB
กําลังเสียงขาออก Internal: 4 W @ 20 Ohms
External: 12 W @ 4 Ohms, < 5% THD
*วัดโดย by TIA/EIA-603
ตัวส่งสัญญาณ*
VHF
UHF
กําลังส่งขาออก 50 / 25 / 12.5 / 5 W 45 / 25 / 12.5 / 5 W
โมดูเลชัน 16K0F3E, 11K0F3E
ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด ± 5.0 kHz / ± 2.5 kHz
สัญญาณแปลกปลอม 70 dB ใต้ความถี่พาหนะ
เสียงฮัมและสัญญาณรบกวน FM 45 dB / 40 dB
การเพ้ยนของเสียง < 3 % @1 kHz
*วัดโดย by TIA/EIA-603
Accessories
 • MH-67A8J: ไมโครโฟนมาตรฐาน
 • MH-75A8J: ไมโครโฟนลําโพง DTMF 16 Key
 • MD-12A8J: ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
 • MLS-100: ลําโพงต่อภายนอก 12 วัตต์
 • MLS-200: ลําโพงต่อภายนอก 12 วัตต์ (ใช้ได้ทั้งในร่มหรือนอกสถานที่)
 • FP-1023A: แหล่งพลังงานภายนอก
 • LF-6: DC Line filter
Option Boards
 • DVS-8:หน่วยเก็บเสียงดิจิตอล (120 วินาที)