ครอบคลุมสัญญาณได้กว้าง และ ทำงานได้หลากหลาย

VX-2100/2200 Series

ทำงานด้วยกำลัง 50 วัตต์ VHF/45 วัตต์ UHF เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ VX-2100/2200 series วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ที่น่าเชื่อถือด้วยคุณสมบัติการส่งสัญญาณที่ครอบคลุม และความจุช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นวัสดุเคสที่ทำจากอะลูมิเนียมทำให้วิทยุสื่อสารของ Vertex Standard รุ่นนี้ทนทานต่อความร้อนและแรงกระแทก
ติดตามข่าวสารจาก Vertex Standard
Home / Products / Mobile Radios / VX-2100/2200 Series

การส่งสัญญาณที่กว้างและครอบคลุม

VX-2100/2200 series ออกแบบให้มีคุณสมบัติการส่งสัญญาณที่ครอบคลุม ในความถี่ VHF และ UHF ทำให้ครอบคลุมมากกว่าในวิทยุเพียงเครื่องเดียว

ความจุช่องสัญญาณที่เพ่ิมข้ึนเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ความจุช่องสัญญาณ 128 ช่อง/8 กลุ่ม สำหรับ VX-2200 และ ความจุช่องสัญญาณ 8 ช่องใน VX-2100 สำหรับการกลุ่มสื่อสารที่มากขึ้น

ตัวเลือกการสแกนที่เพิ่มขึ้น

ไม่เหมือนกับวิทยุสื่อสารสองทางรุ่นอื่น VX-2100/2200 series มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงในเรื่องของระบบสแกน เพื่อปรับตามสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ใช้ นอกจากการสแกนแบบพื้นฐานแล้ว ยังมีการสแกนแบบอื่นๆอีก เช่น Priority, Dual Watch, Follow-me, Follow-me Dual Watch and Talk Around

ให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

VX-2100/2200 Series มาพร้อมกับมาตรฐานการส่งคำสั่งฉุกเฉินและระบบแจ้งเตือนกรณีผู้ใช้งานทำงานคนเดียว (Lone Worker) เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้การทำงาน

สามารถทำงานได้กับระบบ MCD

โดยการใส่บอร์ดเสริม VME-100 ไปในวิทยุสื่อสารทำให้ VX-350 series สามารถเข้า รหัส/ถอดรหัส MDC-1200 ได้

ระบบแจ้งสถานะการเชื่อมต่อ ARTS™

เช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆของ Vertex Standard วิทยุรุ่น VX-2100/2200 series ถูกออกแบบมาให้สามารถทำการแจ้งเตือนเมื่อพบวิทยุในระบบ Auto-Range Transpond System (ARTS II™) เข้ามาอยู่ในเครือข่าย เป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมในอันที่จะช่วยให้ทีมงานทำงานร่วมงานกันได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถตั้งโปรแกรมได้ 6 ปุ่ม
 • จอแสดงผลได้ทั้งตัวเลขตัวอักษร 8 ตัว (VX-2200)
 • จอแสดงผลเป็นตัวเลข 1 ตัว (VX-2100)
 • แสดงสถานะความแรงของสัญญาณ RSSI
 • เข้ารหัส/ถอดรหัส 2-Tone
 • ส่ังปิด/จํากัด/เปิดการทํางานกลับคืน (5-Tone)/li>
 • เข้า รหัส/ถอดรหัส CTCSS/DCS
 • BCLO, BTLO, TOT Functions
 • การส่งเพจแบบ DTMF
 • DTMF Speed dial
 • Stun / kill / revive (5-Tone)
 • Remote listen
 • โหมด Lone Worker
 • ปรับระดับเสียงเบาสุดได้
 • หัวต่อ เสริม 15 Pin D-Sub
 • การแจ้งเตือนแบบ
 • การโคลนจากวิทยุเครื่องหนึ่งไปยังวิทยุอีกเคร่ืองหนึ่ง
MIL-STD 810 Rating
ข้อมูลทั่วไป
VHF
UHF
ช่วงความถี่ 134 - 174 MHz 400 - 470 MHz
450 - 520 MHz
จำนวนช่อง 128 and 8 Groups (VX-2200)
8 and 1 Groups (VX-2100)
แรงดันของ ระบบจ่ายไฟ 13.6 V DC ± 15%
ระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ 12.5 / 20 / 25 kHz
PLL Steps 2.5 / 5 / 6.25 kHz 5 / 6.25 kHz
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า TX: 11 A (50 W, 45 W), 6 A (25 W)
RX: 2.5 A, Standby: 200 mA
อุณหภูมิขณะทํางาน -22°F to +140°F (-30°C to +60°C)
ความเสถียรของความถี่ Better than ± 2.5 ppm
ความต้านทาน RF ขาเข้าออก 50 Ohms
ขนาด(สูงxกว้างxหนา) 1.8 x 6.5 x 6.1 inches (45 x 165 x 155mm)
น้ําหนัก (โดยประมาณ) 2.87 ปอนด์ (1.3 กิโลกรัม)
ตัวรับสัญญาณ*
VHF
UHF
ความไว 12 dB SINAD 0.25 μV
ความไวในการปรับช่องสัญญาณ 75 / 65 dB 73 / 65 dB
อินเตอร์โมดูเลชั่น 73 dB / 70 dB
การป้องกันภาพและสัญญานแปลกปลอม 90 dB 80 dB
กําลังเสียงขาออก Internal: 4 W @ 18 Ohms, 5% THD
External: 12 W @ 4 Ohms, 5% THD
*วัดโดย by TIA/EIA-603
ตัวส่งสัญญาณ*
VHF
UHF
กําลังส่งขาออก 50 / 25 / 10 W (50 W)
25 / 12.5 / 5 / 1 W (25 W)
45 / 25 / 10 W (45 W)
25 / 12.5 / 5 / 1 W (25 W)
โมดูเลชัน 16K0F3E, 11K0F3E
ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด ± 5.0 kHz / ± 2.5 kHz
การเพี้ยนของเสียง < 3 % @1 kHz
สัญญาณแปลกปลอม 70 dB below carrier
*วัดโดย by TIA/EIA-603
Accessories
 • MH-67A8J: ไมโครโฟนมาตรฐาน
 • MH-75A8J: ไมโครโฟนลําโพง DTMF 16 Key
 • MD-12A8J: ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
 • MLS-100: ลําโพงต่อภายนอก 12 วัตต์
 • MLS-200: ลําโพงต่อภายนอก 12 วัตต์ (ใช้ได้ทั้งในร่มหรือนอกสถานที่)
 • LF-1: DC Line Filter
 • SEC-1223: แหล่งพลังงานภายนอก
Option Boards
 • FVP-25: อุปกรณป์ อ้ งกันการดักฟัง และการสง่ เพจแบบ DTMF
 • FVP-35: การเข้ารหัสแบบ Rolling code
 • FVP-36: อุปกรณ์ป้องกันการดักฟัง
 • VME-100: การเข้ารหัสจิตอล ANI แบบ MDC-1200®