พัฒนาไปกับ Vertex Standard เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

EVX-R70

เพิ่มคุณภาพการสื่อสารแบบสองทางกับวิทยุสื่อสาร eVerge™ พร้อมองค์ประกอบสำคัญในการใช้งาน คงประสิทธิภาพ ให้คุณทำงานได้มากกว่า คล่องตัวกว่า เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น
ติดตามข่าวสารจาก Vertex Standard

การใช้งานที่ยืดหยุ่นขึ้น ทั้งในระบบอนาล็อกและดิจิตอล หรือทั้งสองอย่าง

EVX-R70 เป็นรีพีตเตอร์ที่ทำงานได้ทั้งในระบบอนาล็อกและดิจิตอล สามารถใช้ได้กับวิทยุสื่อสารแบบสองทางในระบบอนาล็อกทั่วไป การใช้งานที่ยืดหยุ่นของ EVX-R70 ใน "mix mode" สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานระหว่างโหมดอนาล็อกกับดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว

ใช้งานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบวิทยุของ eVerge™ ใช้ระบบปฏิบัติการ Division Multiple Access (TDMA) protocol ที่สามารถใช้ได้กับ 74% ของวิทยุสื่อสารทั่วโลก และเพราะเหตุนี้ทำให้ วิทยุสื่อสาร eVergeTM TDMA สามารถรองรับและสื่อสารได้กับวิทยุสื่อสารอื่นๆเยอะขึ้นเป็นสองเท่า โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาติเพิ่มเติม ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลดลง เมื่อเทียบกับวิทยุที่ใช้ระบบแบบ FDMA protocol

ให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่ 45 วัตต์ VHF และ 40 วัตต์ UHF ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับรีพีตเตอร์อื่นๆ วิทยุระบบดิจิตอลมีแบตเตอรี่เชื่อมต่อและแบตเตอรี่สำรองที่เป็นตัวเลือกในยามจำเป็นอีกด้วย

ไฟ LED เตือนบอกสถานะ

eวิทยุสื่อสารแบบพกพาของ eVerge™ จะมีไฟ LED ไว้แจ้งเตือน ช่วยให้รับรู้สถานะของรีพีตเตอร์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ไฟแจ้งเตือนสถานะนี้ยังบอกสถานะอื่นๆด้วย เช่น ระดับของแบตเตอรี่ ระบบการทำงานในดิจิตอลและอนาล็อก การรับส่งของมูลทั้งอนาล็อกและดิจิตอล

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • ตู้ rack มาตรฐาน EIA
  • เครื่องกำเนิดเสียง AMBE+2™
  • หัวต่อเสริม 26 Pin
ข้อมูลทั่วไป
VHF
UHF
ข้อมูลทั่วไป 134 - 174 MHz 403 - 470 MHz
450 - 527 MHz
จำนวนช่อง 16
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 100 - 240 V AC (13.5 V DC)
ระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ 25* kHz / 20* kHz / 12.5 kHz
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า Standby: 1 A (1 A DC typical)
TX Low Power: 3 A (7.5 A DC typical)
TX High Power: 4 A (12 A DC typical)
อุณหภูมิขณะทํางาน -22º F to +140º F (-30º C to +60º C)
การสะสมพลังงานอุณหภูมิ -40° F to +185° F (-40° C to +85° C)
ความเสถียรของความถี่ ± 0.5 ppm
รอบการทำงาน 100%
ขนาด(สูงxกว้างxหนา) 132.6 x 482.6 x 296.5 mm
น้ําหนัก (โดยประมาณ) 14 kg
ตัวรับสัญญาณ*
VHF
UHF
ความไว Analog 12 db SINAD: 0.3 μV 0.22 μV typical
Digital 5% BER: 0.3 μV
ความไวในการปรับชอ่งสัญญาณ TIA603 65 dB @ 12.5 kHz
80 dB @ 20 / 25 kHz*
TIA603C 50 dB @ 12.5 kHz
80 dB @ 20 / 25 kHz*
TIA603 65 dB @ 12.5 kHz
75 dB @ 20 / 25 kHz*
TIA603C 50 dB @ 12.5 kHz
75 dB @ 20/ 25 kHz*
อินเตอร์โมดูเลชั่น 78 dB 75 dB
การปอ้งกันสัญญานแปลกปลอม 80 dB 75 dB
ความเพี้ยนของเสียง 3% (typical)
เสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำและสัญญาณรบกวน -40 dB @ 12.5 kHz; -45 dB @ 20 / 25 kHz*
สัญญาณแปลกปลอม -57 dBm
*วัดโดย TIA/EIA-603
ตัวส่งสัญญาณ*
VHF
UHF
กําลังส่งขาออก 1 - 25 W, 25 - 45 W 403 - 470 MHz: 1-25 W, 25-45 W
450 - 520 MHz: 1 - 40 W
โมดูเลชัน 16K0F3E / 11K0F3E
โมดูเลชัน
(136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz)
± 2.5 kHz @ 12.5 kHz
± 4.0 kHz @ 20 kHz
± 5.0 kHz @ 25 kHz*
สัญญาณแปลกปลอม
(136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz)
-36 dBm < 1 GHz
-30 dBm > 1GHz
เสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำและสัญญาณรบกวน FM
(136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz)
-40 dB @ 12.5 kHz
-45 dB @ 20 / 25 kHz*
ความไวในการปรับชอ่งสัญญาณ
(136 - 174 MHz, 403 - 470 MHz)
60 dB @ 12.5 KHz
70 dB @ 20 / 25 kHz*
การเพี้ยนของเสียง 3%
โมดูเลชัน FM 12.5 kHz: 11K0F3E
25 kHz*: 16K0F3E
4FSK Digital Modulation 12.5 Khz Data Only: 7K60FXD
12.4 kHz Data and Voice: 7K60FXE
Digital Protocol ETSI TS 102 361-1, -2, -3
*วัดโดย TIA/EIA-603
Accessories
  • MH-67A8J: ไมโครโฟนแบบมาตรฐาน
  • MH-12A8J: Desktop microphone
  • WMB-1: อุปกรณ์ติดผนัง
  • E-DC-29: สายไฟสำหรับแบตเตอรี่