พัฒนาไปกับ Vertex Standard เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

EVX-5300/5400 Series

เพิ่มคุณภาพการสื่อสารแบบสองทางกับวิทยุสื่อสาร eVerge™ ขนาดเล็กและพกพาได้ง่าย พร้อมองค์ประกอบสำคัญในการใช้งาน คงประสิทธิภาพ ให้คุณทำงานได้มากกว่า คล่องตัวกว่า เพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุด
ติดตามข่าวสารจาก Vertex Standard
Home / Products / Mobile Radios / EVX-5300/5400 Series

ง่ายต่อใช้งานร่วมกันกับระบบอนาล็อก

วิทยุสื่อสารของ eVerge™ มีทั้งโหมดดิจิตอลและอนาล็อก ใช้ได้กับวิทยุสื่อสารสองทางแบบอนาล็อกทุกรุ่น

ประสิทธิภาพของระบบดิจิตอล: ใช้งานร่วมกันได้ง่าย และ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบวิทยุของ eVerge™ ใช้ระบบปฏิบัติการ Time Division Multiple Access (TDMA) protocol ที่สามารถใช้ได้กับ 74% ของวิทยุสื่อสารทั่วโลก เพราะเหตุนี้ทำให้ วิทยุสื่อสาร eVerge™ TDMA สามารถรองรับการสื่อสารได้มากขึ้นเป็นสองเท่าโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาติเพิ่มเติม ดังนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ลงได้ เมื่อเทียบกับวิทยุที่ใช้ระบบแบบ FDMA protocol

ระบบเสียงคุณภาพ

วิทยุสื่อสารแบบสองทางระบบดิจิตอลจะลดเสียงรบกวนเพื่อให้ข้อความที่ต้องการส่งไปถึงผู้รับชัดเจนที่สุด เครื่องกำเนิดเสียง AMBE+2™ ช่วยเพิ่มความสามารถการส่งเสียง ของ eVerge™ ให้มีคุณภาพมากขึ้น

การควบคุมความปลอดภัยของการสื่อสารและความเป็นส่วนตัว

การควบคุมการโทรและการรับส่งข้อความ ในระบบดิจิตอลของวิทยุสื่อสารสองทาง eVerge™ ในแต่ละเครื่องจะมี ID ที่ให้ผู้ใช้เลือกผู้รับของข้อความที่ตนต้องการส่ง

การสื่อสารครอบคลุมที่ดีขึ้น และระบบตรวจตรา ARTS II™

คุณภาพเสียงที่ใสและชัดผ่านการกระจายเสียง และระบบ Auto-Range Transpond System (ARTS II™) ของ Vertex Standard จะทำให้ผู้ใช้ทราบสถานะการเชื่อมต่อ และ แจ้งเตือนเมื่อการติดต่อออกนอกเขตการสื่อสาร

ได้มาตรฐานความปลอดภัย

เพียงแค่กดปุ่มลัดบนวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ของ Vertex Standard จะมีข้อความเตือนส่งไปขอความช่วยเหลือยังช่องทางที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ การสื่อสารแบบสองทางของวิทยุจะคอยมอนิเตอร์ช่องทางฉุกเฉินอยู่ตลอด วิทยุพกพารุ่นนี้มีระบบ Remote Listen ที่สามารถเปลี่ยนเป็นวิทยุที่เอาไว้ฟังเวลามีเรื่องจำเป็น หรือเรื่องฉุกเฉินในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

ขยายการใช้งานกับแอพลิเคชั่นอื่น

EVX-5400 ออกแบบมาเพื่ออนาคตการใช้งานที่ขยายกว้างออกไป และการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นจากอุปกรณ์อื่น เช่นการหาพิกัดบนแผนที่ผ่านระบบ GSP หรือการแปลรหัสข้อความ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถต้ังโปรแกรมได้ 6 ปุ่ม
 • 8จอแสดงผลไดทั้งตัวเลขตัวอักษร 8 ตัว
  (EVX-5400)
 • ตั้งค่าไฟ LED 3 สี
 • สั่งงานด้วยเสียง
 • ปรับระดับเสียงเบาสุดได้
 • สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ RSSI (EVX-5400)
 • Direct channel entry (EVX-5400)
 • เข้รหัส/ถอดรหัส CTCSS/DCS
 • เข้ารหัส/ถอดรหัสแบบ MDC-1200®
 • เข้ารหัส/ถอดรหัส 2-Tone
 • เข้ารหัส/ถอดรหัส 5-Tone/li>
 • ระบบ Lone worker
 • ระบบเตือนฉุกเฉิน
 • DTMF Speed dial
 • การส่งเพจแบบ DTMF
 • ส่ังปิด/จํากัด/เปิดการทํางานกลับคืน
 • มีระบบสแกนแบบ Priority scan
 • มีระบบสแกนแบบ Follow-me scan
 • มีระบบสแกนแบบ Dual watch/li>
 • ระบบ Public address / horn alert
 • หัวตอ่ เสริม 15 Pin D-Sub
 • การโคลนจากวิทยุเคร่ืองหนึ่งไปยังวิทยุอีกเครื่องหนึ่ง

ฟีเจอร์ในโหมดดิจิตอล

 • เพิ่มความเป็นส่วนตัว (EVX-5400)
 • ส่งข้อความตัวอักษร (EVX-5400)
 • โทรเดี่ยวและกลุ่ม
 • Escalert
 • Remote monitor
 • การเข้ารหัส PTT ID
 • ระบบสแกนแบบ Mixed mode scan
 • เมนูลัด (EVX-5400)
 • บันทึกคอนแทคได้ถึง 128 อัน (EVX-5400)
MIL-STD 810 Rating
คุณสมบัติเครื่อง
VHF
UHF
ข้อมูลทั่วไป 134 - 174 MHz 403 - 470 MHz
450 - 520 MHz
จำนวนช่อง 8 / 1 (EVX-5300); 512 / 32 (EVX-5400)
แรงดันของ ระบบจ่ายไฟ DC 13.6V +/- 20%
ระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ 25* / 12.5 kHz
ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้า TX: 10A, RX: 2.5A, Standby: 0.4A
อุณหภูมิขณะทํางาน -22º F to +140º F (-30º C to +60º C)
ขนาด(สูงxกว้างxหนา) 165 x 45 x 155 mm
น้ําหนัก (โดยประมาณ) : 2.2 กิโลกรัม
ตัวรับสัญญาณ*
VHF
UHF
ความไว Analog 12 db SINAD: 0.25 uV
Digital 1% BER: 0.28 uV
ความไวในการปรับชอ่งสัญญาณ TIA603: 60 dB @ 12.5 kHz, 70 dB @ 25 kHz
TIA603C: 45 dB @ 12.5 kHz, 70 dB @ 25 kHz
อินเตอร์โมดูเลชั่น 70 dB
การปอ้งกันสัญญานแปลกปลอม 65 dB
กําลังเสียงขาออก Internal: 4 W @ 20 Ohms
External: 12 W @ 4 Ohms < 5% THD
เสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำและสัญญาณรบกวน -40 dB @ 12.5 kHz, -45 dB @ 25 kHz
สัญญาณแปลกปลอม -57 dBm
*วัดโดย TIA/EIA-603
ตัวส่งสัญญาณ*
VHF
UHF
กําลังส่งขาออก 50 / 25 / 12.5 / 5 W 45 / 25 / 12.5 / 5 W
โมดูเลชัน (อะนาล็อก) 16K0F3E/11K0F3E
โมดูเลชัน ลิมิต Analog +/- 5.0 kHz @ 25* kHz, +/- 2.5 kHz @ 12.5 kHz
Digital: +/- 2.5 kHz
หาสัญญารแปลกปลอม 70 dB below carrier
เสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำและสัญญาณรบกวน FM -40 dB @ 12.5 kHz, -45 dB @ 25 kHz
การเพี้ยนของเสียง < 5% (3% typical)
ความเสถียรของความถี่ ±1.5 ppm
4FSK Digital Modulation Data: 7K60F1D / 7K60FXD
Voice: 7K60F1E / 7K60FXE
Digital Protocol ETSI TS 102 361-1, -2, -3
*วัดโดย TIA/EIA-603
Accessories
 • MH-67A8J: ไมโครโฟนแบบมาตรฐาน
 • MH-75A8J: ไมโครโฟนลําโพง DTMF 16 Key
 • MD-12A8J: ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ
 • MLS-100: ลำโพงแยก 12 วัตต์
 • LF-6: DC Line filter