วิวัฒนาการสู่การสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ

EVX-530 Series

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้ ด้วยวิทยุสื่อสารสองทางราคาคุ้มค่ารุ่นนี้ ที่มีระบบดิจิตอล eVerges™ มีขนาดเล็กและพกพาได้ง่าย พร้อมคุณสมบัติครบครันในการใช้งาน คงประสิทธิภาพ ให้คุณทำงานได้มากกว่า คล่องตัวกว่า เพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุด
ติดตามข่าวสารจาก Vertex Standard
Home / Products / Portable Radios / EVX-530 Series

ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนด้วยเพราะสามารถใช้งานร่วมกันกับระบบอนาล็อก

วิทยุสื่อสารของ eVerge™ มีทั้งโหมดดิจิตอลและอนาล็อก ใช้ได้กับทุกวิทยุสื่อสารสองทางแบบอนาล็อก

Direct Mode

ไดเร็คโหมด ทำให้มีการสื่อสารได้สองทางในความถี่เดียว เพิ่มพื้นที่การสื่อสารโดยไม่ต้องใช้ตัวรีพีตเตอร

ระบบตัดคลื่นเสียงรบกวน

ระบบตัดคลื่นเสียงรบกวน สามารถหยุดการรบกวนจากสายที่สอง เมื่อต้องการให้ความสำคัญไปที่การสื่อสารในสายแรกคุณสมบัตินี้ ทำใหผู้ใช้้สามารถวางใจได้ว่าการสื่อสารรับข้อความสำคัญจะไม่ขาดตอน

การโทรสื่อสารผ่านทางวิทยุที่ดีขึ้น

ระบบดิจิตอลจะลดคลื่นรบกวนจากการกระจายเสียง ทำให้ได้ยินข้อความที่ต้องการสื่อสารชัดเจนขึ้น วิทยุสื่อสารดิจิตอลของ eVerge™ มี เครื่องกำเนิดเสียง AMBE+2™ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีขึนอีก

การควบคุมการสื่อสารเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ควบคุมการรับส่งของข้อความในระบบดิจิตอล โดยวิทยุสื่อสารจะมี ID ในแต่ละเครื่อง ทำให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะสื่อสารหรือส่งข้อความให้กับใครโดยเฉพาะ

การสื่อสารครอบคลุมที่ดีกว่า และตรวจตราด้วย ARTS II™

คุณภาพเสียงที่คมชัดผ่านการกระจายเสียง รวมถึงระบบ Auto-Range Transpond System (ARTS II™) ของ Vertex Standard จะทำให้ผู้ใช้ทราบสถานะการเชื่อมต่อ และ แจ้งเตือนเมื่อการติดต่อออกนอกเขตการสื่อสาร

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและของเหลว

ผ่านมาตรฐานการรับรอง IP 57 มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นละออง น้ำ และของเหลว ไม่ให้เข้าไปในเครื่อง กันน้ำได้ลึก 3 ฟุต เป็นเวลานาน 30 นาที

ระบบการควบคุมความปลอดภัยในที่เสี่ยงอันตราย

ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของ SGS ที่ระบุไว้ใน ANSI/UL913 5th Edition Class I, II, III, Division 1; Groups C,D,E,F,G; Temp T3C สำหรับการใช้งานในที่เสี่ยงอันตราย

คุณสมบัติการค้นหา

การเคลื่อนย้ายระหว่าง site โดยการใช้เมนู site search ของ EVX-530 จะช่วยหาสัญญาณที่ใกล้และแรงที่สุด ในโหมดที่สามารถตั้งค่าเองได้หรือตั้งค่าอัตโนมัติ EVX-530 จะเปลี่ยนการค้นหาไปตามความแรงของคลื่นสัญญาณที่อยู่ในเขตการสื่ิอสาร เหมาะกับการใช้งานในหลายๆที่หรือการทำงานในตึกหลายชั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถต้ังโปรแกรมได้ 9 ปุ่ม (EVX-539)
 • สามารถต้ังโปรแกรมได้ 7 ปุ่ม (EVX-534)
 • สามารถต้ังโปรแกรมได้ 3 ปุ่ม (EVX-531)
 • มีระบบ ARTS™ & ARTS II™
 • โปรแกรมตั้ง หน้าจอไฟ LED 3 สี เรียกเตือน
 • เปิดใช้งานเสียง (VOX)
 • สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ RSSI (EVX-534/539)
 • อุปกณ์ป้องกันการดักฟัง Voice inversion encryption (EVX-534/579)
 • การตั้งเตือนแบบ Lone worker alert
 • การเตือนฉุกเฉิน Emergency alert
 • คีย์ล็อกKey lock
 • การขานชื่อช่องสัญญาณ Voice channel announce
 • DTMF Telephone Interconnect/ANI
 • รูปแบบการแสกน (Priority, Dual Watch, Follow-me)
 • ลบช่องรบกวน
 • เคร่ืองหนึ่ง
 • ตัวเลือกการสแกนสัญญาณเพ่ิมเติม (EVX-534/539)

คุณสมบัติในโหมดอนาล็อก

 • Voice compander
 • เสียงกระซิบ
 • เขา้ รหัส/ถอดรหัส CTCSS/DCS
 • เขา้ รหัส/ถอดรหัส ANI แบบ MDC-1200®
 • เขา้ รหัส/ถอดรหัส 2-Tone
 • เขา้ รหัส/ถอดรหัส 5-Tone
 • DTMF Telephone interconnect/ANI
 • การส่ง เพจแบบ DTMF (EVX-534/539)
 • สั่งปิด/จํากัด/เปิดการทํางานกลับคืน

ฟีเจอร์ในโหมดดิจิตอล

 • การโทรแบบเดี่ยวและกลุ่ม
 • ส่งข้อความ
 • โหมด Direct/Dual Capacity
 • Transmit Interrupt
 • PTT ID encode (EVX-531) encode/decode (EVX-534/539)
 • ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว
 • การเข้ารหัส 256b AES (EVX-534/539)
 • ตัวเลือกการสแกนแบบ Mixed Mode Scan
 • Site Search
 • DTMF encode
 • ระบบการเตืน Escalert
 • Remote Monitor
 • บันทึกคอนแทตได้ถึง 128 อัน
กันน้ำที่ระดับ 3 ฟุตได้เป็นเวลานานถึง 30 นาที
ข้อมูลทั่วไป
VHF
UHF
ความถี่ 134 - 174 MHz 403 – 470 MHz
450 – 520 MHz
350 – 390 MHz (EVX-531 only)
จำนวนช่อง 32 / 2 (EVX-531); 512 / 32 (EVX-534/539)
แรงดันไฟของระบบจ่ายไฟ 7.5 V nominal
ระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ 25/20/12.5 kHz
อายุแบตเตอรี่ (5-5-90 duty w/battery saver)
FNB-V134LIIS-UNI: 2300 mAh Li-Ion

FNB-V134LI-UNI: 2300 mAh Li-Ion

FNB-V133LI-UNI: 1380 mAh Li-Ion

17.0 hrs (digital) / 14.0 hrs (analog)

17.0 hrs (digital) / 14.0 hrs. (analog)

9.8 hrs (digital) / 8.1 hrs. (analog)

16.1 hrs (digital) / 13.6 hrs. (analog)

16.1 hrs (digital) / 13.6 hrs. (analog)

9.3 hrs (digital) / 8.0 hrs. (analog)
IP Rating IP 57
อุณหภูมิขณะทํางาน -22º F to +140º F (-30º C to +60º C)
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บวิทย -40º F to +185º F (-40º C to +85º C)
ขนาด(สูงxกว้างxหนา) 112.5 x 57.5 x 38 มม (มีแบตเตอรี่)
น้ําหนัก (โดยประมาณ): รวมเสาอากาศและที่หนีบเข็มขัด
EVX-531; EVX-534/539
315 g; 360 g w/FNB-V134LI-UNI
276 g; 310 g w/FNB-V133LI-UNI
ตัวรับสัญญาณ*
VHF
UHF
ความไว Analog 12 db SINAD: 0.25 uV
Digital 1% BER: 0.28 uV
ความไวในการปรับชอ่งสัญญาณ TIA603: 70/60 dB
TIA603C: 70/45 dB
อินเตอร์โมดูเลชั่น 65/60 dB
การปอ้งกันสัญญานแปลกปลอม 70 dB
กําลังเสียงขาออก EVX-531: 500 mW @ 4 Ohms (INT) / 350 mW @ 4 Ohms (EXT)
EVX-534/539: 700mW @ 16 Ohms(INT)/350mW @ 4 Ohms(EXT)EVX-531
เสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำและสัญญาณรบกวน 40 dB
หาสัญญาณแปลกปลอม -57 dBm
*วัดโดย TIA/EIA-603
ตัวส่งสัญญาณ*
VHF
UHF
กําลังส่งขาออก 5.0/2.5/1.0/0.25 W
สัญญาณแปลกปลอม (Analog) 16K0F3E/14K0F3E/11K0F3E
โมดูเลชัน 16K0F3E / 11K0F3E
หาสัญญาณแปลกปลอม 70 dB below carrier
เสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำและสัญญาณรบกวน 45/40 dB
ความเพี้ยนของเสียง 3%
ความเสถียรของความถี่ ±1.5 ppm
4FSK Digital Modulation Data: 7K60F1D / 7K60FXD
Voice: 7K60F1E / 7K60FXE
Digital Protocol ETSI TS 102 361-1, -2, -3
*วัดโดย TIA/EIA-603
Accessories
 • MH-81A4B : ชุดหูฟังครอบเปิดใช้งานเสียง VOX
 • MH-37A4B-1 หูฟัง ไมโครโฟน
 • MH-360S: ลำโพง ไมโครโฟน ขนาดเล็ก
 • MH-450S: ลำโพง ไมโครโฟน
 • MH-66A4B: IP 57 ไมโครโฟนกันน้ำ
 • FNB-V133LI-UNI: แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน 1380 mAh
 • FNB-V134LI-UNI: แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน 2300 mAh
 • FNB-V134LIIS-UNI: แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน 2300 mAh [IS]+
 • VAC-UNI: ที่ชาร์ตเดี่ยว
 • VAC-6058: ที่ชาร์ตแบบ multi-unit
 • FBA-41: ปลอกใส่ถ่าน 6AA
 • CLIP-20: ตัวหนีบเข็มขัด
 • เคสหนัง