ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด

ติดตามข่าวสารจาก Vertex Standard
Home / คลังช้อมูล / ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด
วิทยุสื่อสารแบบพกพา

VX-231 Series

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

VX-151

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

FH-915

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

EVX-530 Series

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

วิทยุสื่อสารสำหรับติดรถยนต์

VX-2100/2200 Series

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

VX-4500/4600 Series

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

EVX-5300/5400 Series

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

รีพีตเตอร์/สถานีฐาน

VXR-9000

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

EVX-R70

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

eVerge™ วิทยุระบบดิจิตอล

EVX-530 Series

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

EVX-5300/5400 Series

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล:

EVX-R70

ดาวน์โหลดใบรายละเอียดข้อมูล: