Products

Home / สินค้า / Repeaters & Base Stations

Repeaters & Base Stations

ทั้งที่แบบหิ้วได้และแบบตั้งโต๊ะ รีพีตเตอร์/สถานีฐาน สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจากการสื่อสารให้มีความต่อเนื่อง 100% ในการทำงานต่างๆ

VXR-9000

VXR-9000

ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าด้วยกำลังส่งสูง
EVX-R70

EVX-R70

พัฒนาไปกับ Vertex Standard เพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น